× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Bonifratrów

Poradnia Chirurgii Naczyń - Regionalne Centrum Chorób Naczyń

Informacje o komórce

Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

Poradnia chirurgii naczyniowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Chirurgia naczyniowa


Adres

12-430 55 00
Trynitarska 11
31-061 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1