× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Jesteś tutaj:    > 

Szpital Bonifratrów

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

Adres

12-37 97 100
Trynitarska 11
31-061 Kraków

http://www.bonifratrzy.krakow.pl

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1